Filters

Cool Art Tokyo

Kasanes Graphica “Ichinotani Hiyodorigoe “Fall down at Hiyodorigoe, the battle of Ichinotani” Yoshitoshi Tsukioka 1864
¥22,727

Kasanes Graphica “Ichinotani Hiyodorigoe “Fall down at Hiyodorigoe, the battle of Ichinotani” Yoshitoshi Tsukioka 1864

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Ichinotani Hiyodorigoe “Fall down at Hiyodorigoe, the battle of Ichinotani”Yoshitoshi Tsukioka 1864 ...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Joshu Tomioka Thread Mill” Kuniteru Utagawa the 2nd 1872
¥22,727

Kasanes Graphica “Joshu Tomioka Thread Mill” Kuniteru Utagawa the 2nd 1872

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Joshu Tomioka Thread Mill”Kuniteru Utagawa the 2nd 1872 Descriptions Physical print created with ...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Shiro Nitta found the true figure of Mt. Fuji” Nobukazu Yosai, 1892
¥22,727

Kasanes Graphica “Shiro Nitta found the true figure of Mt. Fuji” Nobukazu Yosai, 1892

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Shiro Nitta found the true figure of Mt. Fuji”Nobukazu Yosai, 1892 Descriptions Physical print cr...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Saburo Ise meets Prince Ushiwakamaru” Toshikata Mizuno 1893
¥22,727

Kasanes Graphica “Saburo Ise meets Prince Ushiwakamaru” Toshikata Mizuno 1893

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Saburo Ise meets Prince Ushiwakamaru”Toshikata Mizuno 1893 Descriptions Physical print created wi...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “6 figures, Kuniyoshi’s pride, Mongaku Shonin” Kuniyoshi Utagawa Manen 1st
¥13,636

Kasanes Graphica “6 figures, Kuniyoshi’s pride, Mongaku Shonin” Kuniyoshi Utagawa Manen 1st

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“6 figures, Kuniyoshi’s pride, Mongaku Shonin”Kuniyoshi Utagawa Manen 1st Descriptions Physical pr...

View full details
¥13,636
Kasanes Graphica “Slashed and took the ball from Yamatano Orochi Dragon at Hikawami in Izumo” Chikanobu Yoshu, Meiji period
¥22,727

Kasanes Graphica “Slashed and took the ball from Yamatano Orochi Dragon at Hikawami in Izumo” Chikanobu Yoshu, Meiji period

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Slashed and took the ball from Yamatano Orochi Dragon at Hikawami in Izumo” Chikanobu Yoshu, Meiji p...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “The ceremony of Firefighters in early spring” Yoshitora Utagawa 1877
¥22,727

Kasanes Graphica “The ceremony of Firefighters in early spring” Yoshitora Utagawa 1877

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“The ceremony of Firefighters in early spring”Yoshitora Utagawa 1877 Descriptions Physical print c...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Sukeroku Kuruwa no Hanamidoki, 5 changes by the actor” Toyokuni Utagawa the 3rd 1857
¥22,727

Kasanes Graphica “Sukeroku Kuruwa no Hanamidoki, 5 changes by the actor” Toyokuni Utagawa the 3rd 1857

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Sukeroku Kuruwa no Hanamidoki, 5 changes by the actor”Toyokuni Utagawa the 3rd 1857 Descriptions ...

View full details
¥22,727